Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Radomir Đokić

pravni savjetnik

Radomir Đokić je rođen u Beranama gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici. Trenutno je na magistarskim studijama, međunarodni smjer.

Radni angažman započeo je u advokatskoj kancelariji „Ratko Rmuš” gdje je kao advokatski pripravnik stekao iskustvo u pravno-istraživačkom radu, kao i samostalnom radu sa klijentima u vidu pisanja tužbi, žalbi, te zastupanju pred sudom.

Od februara 2024. godine angažovan je u Građanskoj alijansi kao pravni savjetnik, a u sklopu UNHCR projekta pod nazivom „Pružanje pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije u Crnoj Gori“.

Govori engleski jezik.

U slobodno vrijeme voli da putuje.