Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

Naš tim

Vojo Đuranović

Saradnik na projektu

Vojo Đuranović rođen je na Cetinju. Srednju školu je završio u Podgorici i stekao diplomu grafički tehničar-knjigovezac.

Radio je kao grafičar u NJP „Pobjeda”, Jugobanci AD Podgorica, te preduzeću za grafičke usluge „Ofset”. Od 2008. do kraja 2018. godine bio je radno angažovan u NVO Pravni centar na više projekata UNHCR-a. Učestvovao je na više obuka i seminara posvećenih djelokrugu projekata. Bio je u posjeti Centru za smještaj azilanata u Banji Koviljači 2008. godine, gdje stiče prve informacije o načinu rada i potrebama ovih lica.

Od 2017. do kraja 2018. godine radi kao radnik na terenu u NVO Pravni centar, a zatim isti posao počinje da obavlja u NVO Građanska alijansa. Kroz rad u GA stekao je veliko iskustvo i vještinu komunikacije sa licima kojima je potreban azil u našoj državi, kao i onima koji žele da produže put prema zapadnoevropskim zemljama. Za to vrijeme obavio je više od 12.000 intervjua sa tim licima. Kroz rad u GA učestvovao je na više obuka vezanih za ovaj projekat, uključujući predavanje Olega Kolomijetsa, Višeg regionalnog savjetnika za sigurnost na terenu za Evropu, na temu bezbjednosti u radu sa ovim licima, te Obuku o kulturološkoj kompetenciji i kulturološkoj medijaciji gdje su predavači bili prof. Elvira Musica i Jamen Hrekes, i dr.

Od početka angažovanja na ovim poslovima napisao je ogroman broj dnevnih, mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o radu sa migrantima, a kroz komunikaciju je pružio potrebne informacije i savjete ovim u mnogo slučajeva unesrećenim ljudima.

Vojo je oženjen Verom sa kojom ima dvoje već odrasle djece, Mariju i Matiju. Voli sport i muziku, a hobi mu je prepovezivanje i zaštita starih knjiga. Najstarje knjige koje je obradio su „Psaltir”, štampan u Sankt Peterburgu 1833. i „Minej” iz 1835. sa Njegoševom posvetom.