Enter your keyword

U okviru projekta „Pružanje besplatne pravne pomoći tražiocima azila, izbjeglicama i licima u riziku od apatridije“ koji Građanska alijansa sprovodi uz podršku UNHCR Montenegro, naš tim pravnih savjetnika pruža pravnu pomoć i licima iz Ukrajine koja žele da apliciraju, koja su već aplicirala i kojima je odobrena privremena zaštita u Crnoj Gori.

Obavještavamo vas da je strancima pod privremenom zaštitom, Odlukom Vlada Crne Gore, trajanje privremene zaštita produženo do 11. marta 2024. godine.

Kako bi zamijenili vaše isprave o odobrenoj privremenoj zaštiti, čije važenje ističe 10. marta 2023. godine, potrebno je da sve punoljetne osobe dođu LIČNO u područnu jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore (MUP) u svom mjestu boravka i prilože ispravu koja je prethodno izdata, kao i ispravu maloljetne djece. Maloljetna lica nisu u obavezi da dolaze, za njih ispravu o privremenoj zaštiti može preuzeti roditelj/staratelj/usvojitelj.

Čak i ako je isprava o privremenoj zaštiti ranije dobijena u nekoj drugoj opštini, sada bi je trebalo zamijeniti u mjestu gdje trenutno živite.

Druga dodatna dokumenta nisu potrebna i cijela procedura je besplatna.

Jedini izuzetak će biti za stanovnike Budve, jer će se zamjena isprava vršiti u mobilnoj stanici MUP-a u Petrovcu (8 ulica ispred zgrade Policije).

Zamjena isprave će se vršiti u periodu od 21. februara do 10. marta 2023. Ukoliko propustite taj rok izgubićete sva prava koja vas sleduju po Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca. Takođe, bićete u obavezi da podnesete novi zahtjev za privremenu zaštitu kako bi mogli da nastavite da uživate sva prava koja vas sleduju.

Radno vrijeme MUP-a je od 8.00 do 15.00h.

Molimo sva lica za strpljenje, posebno u prvim danima ove procedure.