Enter your keyword

Ligjëruesit e juristëve të rinj ishin Ivana Jelliq nga Fakulteti i Drejtësisë të Malit të Zi, Zdenka Peroviq, zëvendëse e Avokatit të popullit, Sasha Çagjenoviq, zëvendës i Prokurorit Themelor të Shtetit, dhe Dallibor Zhivkoviq nga Drejtoria e Policisë.

Studentët u njohën me përgjegjësitë dhe rezultatet e institucionit të Avokatit të Popullit në fushën e parandalimit dhe mbrojtjes nga tortura. Gjithashtu mësuan edhe mbi rolin e Prokurorisë të Shtetit në mbrojtjen nga tortura dhe luftën kundër torturës dhe trajtimit çnjerëzor nga ana e policisë, si dhe mbi dokumentat ndërkombëtare- konventat dhe protokollet në këtë fushë, dhe me Protokollin e Stambollit.

pravni-fax-predavanje2

Ky është i pari prej tre trajnimeve që janë parashikuar për studentët në kuadër të projektit “Ndërtimi i një shoqërie pa tortura dhe pandëshkueshmëri në Ballkanin Perëndimor”, të cilin e mbështet Bashkimi Evropian dhe zbatohet në Mal të Zi, Serbi dhe Shqipëri.