Enter your keyword

Do sada su ovi sastanci organizovani isključivo u Strazburu i Veneciji. Osim direktora škola, sastanku u Budvi prisustvovaće i gdin Matjaž Gruden, direktor Direktorata za planiranje politika u Savjetu Evrope. Skup će u ponedjeljak, 30.03. sa početkom u 10 sati, otvoriti crnogorski ministar vanjskih poslova i evropskih integracija i potpredsjednik Vlade, gdin Igor Lukšić, nakon čega će sastanak biti zatvoren za javnost.

Mreža škola poličkih studija (www.schoolsofpoliticalstudies.eu) okuplja 21 političku školu iz istočne i jugoistične Evrope, Višegradske grupe zemalja, Kavkaza i Sjeverne Afrike.

Misija škola političkih studija je jačanje demokratskog upravljanja u Evropi i šire, kreiranje kulture poštovanja demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i vladavine prava kroz doedukaciju budućih generacija političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih lidera. Prepoznajući značaj i uticaj škola političkih studija Komitet ministara Savjeta Evrope identifikovao je Mrežu škola političkih studija kao prioritetnu oblast u radu te institucije.

Godina posvećena alumnistima

Škola demokratskog rukovođenja će u toku ove godine, fokus svog djelovanja i rada usmjeriti ka alumnistima. Sve aktivnosti koje budemo organizovali u okviru Škole, biće osmišljene i realizovane upravo u skladu sa potrebama i očekivanjima polaznika prethodnih XIII generacija kojih u alumni mreži ima oko 400.

Prateći program rada za ovu godinu tim ŠDR-a je u periodu od 06. do 08. marta realizovao seminar za alumniste na temu “Lokalna samouprava i decentralizacija- principi i izazovi u reformama”. Seminar je okupio dvadeset alumnista koji trenutno obavljaju značajne funkcije u lokalnim samoupravama. Učesnici seminara bili su i alumnisti ŠDR-a iz nevladinog sektora i medija koji djeluju ili su iskazali interesovanje za ovu oblast.

Za više informacija o aktivnostima Škole posjetite sajt : www.sdr.gamn.org