Enter your keyword

U Bečićima, u hotelu Queen of Montenegro, učesnici XI generacije Škole demokratskog rukovođenja imali su priliku da čuju predavanja i diskutuju o različitim aspektima ljudskih prava u Crnoj Gori(www.sdr.gamn.org). Paralelno sa pomenutim seminarom, Škola demokratskog rukovođenja je u saradnji sa svojim partnerima iz Mreže škola političkih studija Savjeta Evrope organizovala četvorodnevni regionalni skup na temu “Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije- regionalni izazov” koji je okupio preko 50 učesnika iz regiona (http://www.radwb.eu)

Uspješno je završena i Virtuelna škola demokratskog rukovođenja u okviru koje su učesnici u prethodnih 5 mjeseci imali priliku da koristeći nove tehnologije- virtuelno razmjenjuju ideje i diskutuju o različitim temama. Ovogodišnja Virtuelna škola je imala X modula. www.vs.gamn.org