Enter your keyword

Kroz ovaj partnerski odnos, želimo prije svega da doprinesemo većoj efikasnosti transparentnosti i odgovornosti rada Viših sudova u Crnoj Gori prema svim klijentima bez obzira na nacionalnu, političku ili drugu pripadnost ili opredijeljenost, a u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i praksama i preporukama Evropske unije.