Enter your keyword

E-demokratija predstavlja inovativan pristup i značajan faktor u širenju demokratskih vrijednosti, direktno povezan sa tradicionalnim procesima demokratije. U vremenu savremenih društvenih odnosa ona doprinosi jačanju jednog od osnovnih demokratskih principa, a to je kreiranje zajedničkog, javnog prostora gdje građani mogu diskutovati, dobijati važne informacije, davati svoje mišljenje o novom zakonu ili predlagati zakonska rješenja.

Otvoreno pismo