Enter your keyword

Uloga Skupštine u procesu evropskih integracija i jačanju vladavine prava je suštinski bitna i nadamo se da ste svjesni odgovornosti koju preuzimate. Vi stojite između crnogorskih građana, državnih institucija i standarda Evropske unije, koji će morati biti primijenjeni u naš pravni sistem, te je Vaš zadatak da te standarde prilagodite potrebama i ciljevima crnogorskog društva.

Saopštenje