Enter your keyword

Në tregimin të cilin kanë përgatitur Angjella Stesheviq dhe Violeta Hajrizaj në kuadër të projektit të AQ-së “Raportimi etik dhe profesional për studentët”, të mbështetur nga Ambasada e SHBA-së në Malin e Zi, lexoni më shumë për dilemën e vaksinimit apo mosvaksinimit të fëmijëve.

Tekstin mund ta shikoni KËTU.