Unesite ključnu riječ

Građanska alijansa počela je da pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima međunarodne zaštite, licima kojima je odobren izbjeglički status i supsidijarna zaštita. GA će pomagati tražiocima međunarodne zaštite prilikom podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, ostvarivanja prava tokom postupka, sastavljanju pisanih podnesaka i žalbi.

Takođe, GA će raditi na što uspješnijoj integraciji svakog lica koje je dobilo međunarodnu zaštitu. Pa će tako s tim u vezi pomagati svakom licu na ostvarivanju svih zakonom zagarantovanih prava (pristup zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj zaštiti, prava iz rada i druga prava).

Projekat će se realizovati na cijeloj teritoriji Crne Gore, sa fokusom na Podgoricu i Pljevlja. Projekat je podržan od strane UNHCR predstavništva u Crnoj Gori.