Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

BEZ NEKAŽNJIVOSTI ZA POVREDU I KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA U CRNOJ GORI

Građanska alijansa je započela implementaciju projekta „Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori“ (No Impunity for Violations and Breach of Human Rights in Montenegro), u partnerstvu sa Beogradskim centrom za ljudska prava iz Srbije i Međunarodnom komisijom pravnika iz Brisela. Projekat sprovodimo uz podršku Evropske Unije kroz IPA and Civil Society Facility (CSF).

U toku 20 mjeseci implementacije projekta, želimo da doprinesemo konsolidaciji demokratije u Crnoj Gori kroz uključivanje OCD-a u procese donošenja odluka i jačanje vladavine prava, te zaštitu osnovnih prava u Crnoj Gori u skladu sa pregovaračkim procesom. Projektom će se takođe doprinijeti jačanju pravosuđa, pravde i zaštiti osnovnih ljudskih prava u Crnoj Gori, sa fokusom na ugrožene grupe.

Dva su osnovna stuba na kojima se bazira projekat, a to su vladavina prava i zaštita ljudskih prava.

Koncept vladavine prava podrazumijeva da će se projekat baviti efikasnošću i transparentnošću pravosudnog sistema i policije u obezbjeđivanju pravde u vezi sa zaštitom osnovnih ljudskih prava, sa fokusom na prava pritvorenih i zatvorenih lica i zatvora sa akcentom na zlostavljanje i torturu u ustanovama zatvorenog tipa.  U fokusu djelovanja biće i povećanje kapaciteta zaposlenih u policiji, sudija i tužioca, kao dio kontinuiranog procesa jačanja kapaciteta institucija u suočavanju sa izazovima i sprovođenju predstojećih reforma. Štaviše, druge zainteresovane strane kao što su OCD, aktivisti za ljudska prava, advokati, doktori i studenti biće uključeni u izgradnju kapaciteta kao povezani akteri sa sektorom pravosuđa, prave i ljudskih prava. Sa druge strane projekat će tretirati i probleme pritvorenih i zatvorenih lica, te nedostatka svijesti i informisanosti o njihovim pravima.

Paralelno sa navedenim, projekat će se fokusirati i na jačanje lokalnih inicijativa od strane lokalnih OCD-a u oblasti vladavine prava i zaštite ljudskih prava.

Konačno, kako bi se pitanja pravosuđa i povezanosti pravde sa ljudskim pravima dovela u svakodnevni diskurs, kroz projeka će se u fokus staviti i javni dijalog. U tom cilju, radićemo na podizanju svijesti građana o ovim temama, što će rezultirati povećanjem efikasnosti pravosuđa, pravde i zaštite ljudskih prava sa aspekta odgovornosti i izgradnje povjerenja između vlasti i građana.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

DSC08284
„Mrtvare“ - tragovima stradanja u Srebrenici
1720256686992300
Građanska alijansa: Vjera u pravdu glasnija od ćutanja države
Milan Radovic, Gradjanska alijansa
Suočavanje s prošlošću ne smije biti politička „igranka“ bez prestanka
IMG_8684
Crna Gora - država u kojoj vlada kultura policijskog zlostavljanja
Milena Vujović, Građanska alijansa
Ukrajinac kojem je odobrena privremena zaštita u našoj zemlji, dobio crnogorsku vozačku dozvolu

Pretraga