Enter your keyword

Prijavi torturu!

Građanska alijansa je otvorila SOS liniju za prijavu slučajeva torture, povrede ljudskih prava i kršenja Kodeksa policijske etike.

Pozivamo sve građane da nam se jave putem telefona 020/513-687 i prijave slučaj, a mi ćemo vas informisati o vašim pravnim mogućnostima.

Naš projektni tim će se pobrinuti da svi prijavljeni pojedinačni slučajevi budu adekvatno obrađeni, procesuirani i do kraja ispraćeni!

Projekat: Bez nekažnjivosti za povredu i kršenje ljudskih prava u Crnoj Gori