Enter your keyword

Sedam škola političkih studija iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije i Hrvatske zajedno sa crnogorskom Školom demokratskog rukovođenja, već treću godinu uspješno implementiraju ovaj projekat u pravcu osnaživanja aktuelnih demokratskih procesa, standarda ljudskih i manjinskih prava a u duhu regionalne saradnje i pomirenja na Balkanu.

Svaka od zemalja, koje realizuju ovaj program, kandiduje po sedam (donosilaca odluka) predstavnika političkih partija, državnih institucija ili lokalnih samouprava koji kroz program RAD-a, četiri četvorodnevna modula i studijske posjete, jačaju svoje kapacitete u određenoj oblasti.

Regionalna Akademija za Demokratiju 2015 posvećena je „Izgradnji demokratskih institucija“ a prvi modul održaće se u u hotelu „Maestral“ u Budvi u periodu od 26. februara do 1. marta na temu „Dobro upravljanje na Zapadnom Balkanu. Dostignuća demokratske tranzicije“.

Dekan ovogodišnjeg RAD-a je gdin Pjer Mirel bivši direktor Direkcije za proširenje EU za Zapadni Balkan.