Unesite ključnu riječ

Pozivamo uvaženog doktora i njegove kolege da kažu koje su to NVO, mediji, te kada su kreirali takvu atmosferu i kada su se javnosti obratili bez dokaza za svoje tvrdnje, koje su im predočili građani. Bojimo se da se ovdje radi o klasičnoj zamjeni teza, jer se odavno ukazuje na propuste, a kada se javnost koncentriše na nešto što se godinama prećutkuje, tužilastvo radi svoj posao, onda su tu dežurni krivci- mediji i NVO, jer je država nesposobna da hapsi stvarno odgovorne jer se to čini, kako kaže Dobričanin “hapšenjima radi sopstvenog kredibiliteta i skidanje krivice sa sebe”.

Ako dr Dobričanin i njegove kolege znaju ko je pravi krivac za stanje u bolnicama, ako znaju koje su to NVO i mediji fabrikovali, treba prosvijetliti javnost i skinuti teret sa istražnih organa pruživši im dokaze i jasno uprijeti prstom u senzacionalističke NVO-e i medije, kako bi još jednom od neprimjerenog pritiska oslobodili branšu koja radi u nemogućim uslovima pogotovo nakon “narušavanja digniteta ljekara njihovim pretvaranjem u kriminalce”. Tu smo saglasni i imate našu punu podršku da se razriješe problemi i ne dozvoli izjednačavanje kriminalaca i zdravstvenih radnika. 

Takođe pozivamo i na oprez. Paušalne izjave tipa da “mediji „hrane“ javnost pričama o skandalima u zdravstvu”, te da “ovakvo postupanje dovodi do pada povjerenja pacijenata u ljekare” može da se uzme zdravo za gotovo i da javnost pomisli da su mediji izmislili sve ove priče i da imaju moć da ubijede tužilastvo da hapsi nevine, te da su mediji glavni krivci za pad povjerenja pacijenata. Biće da je to ipak neko drugi. 

Uloga medija, NVO u ovom i drugim slučajevima jeste da drže javnost budnom i napominju da niko nije nedodirljiv i da svako snosi odgovornost, što se u desetinama slučajeva ranije nije desilo. Sada kada tužilastvo radi svoj posao, za “targetiranje” ljekara se krive NVO i mediji.

Molimo odgovorne ljude da odgovorno iznose argumente i svoj fokus usmjere na one koji su ovaj sistem postavili, bilo da je to onaj koji njihovu branšu drži na ovim granama ili onaj koji je postavio lanac nedodirljivosti u kom iznenađuje bilo kakvo odgovorno postupanje. Pa bila to i hapsenja.

Darko M. Ivanović
Građanska alijansa