Unesite ključnu riječ

U susret obilježavanju 12 godina nezavisnosti publikacijom “Crna Gora u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 – Pogled ka Evropskoj Uniji” ukazujemo na dosadašnje rezultate u najvažnijoj oblasti pregovaračkog procesa vladavina prava. Cilj ove publikacije je da svi informisano doprinesemo da Crna Gora ozbiljnije, prilježnije i temeljnije pristupi neophodnim reformama. I da u konačnom evropske vrijednosti i standardi u punom obimu zažive u Crnoj Gori, a ne da, kao do sada, ostanu samo na nivou deklarativnog.