Enter your keyword

Na konkurse za radna mjesta direktora/ki vaspitno-obrazovnih institucija, po pravilu se biraju pojedinci/ke iz redova i sa članskom kartom partije iz koje dolazi ministar prosvjete. Unazad 30 godina, praksa ovakvog izbora rukovodilaca stvorila je snažnu mašineriju za glasanje i održavanje jedne partije na vlasti. Kao što je navedeno, direktori se biraju po prethodno dogovorenom ključu, a njihov zadatak je jasan: vaspitno-obrazovna ustanova je bitna u zavisnosti koliki je broj zaposlenih u njoj. Iz afere Snimak, koja unazad godinama prikazuje javnu tajnu, moglo se čuti da jedan zaposleni nosi četiri glasa i prostom računicom, pred svake izbore, zna se broj sigurnih glasača.

Ono što građani/ke, često dovode u sumnju je pitanje: Odakle neko zna za koga je neko glasao?

Pored „sigurnih glasova” koji su radna mjesta dobili zaslugama u partiji, za svaku vaspitno-obrazovnu ustanovu postoji i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Iako je pomenuti pravilnik javni dokument, a po Opštem zakonu o vaspitanju i obrazovanju, direktor/ka vaspitno-obrazovne ustanoveje dužan/na da obezbijedi transparentnost rada ustanove, ni na jednom sajtu vaspitno-obrazovnih institucija (vrtića, osnovnih i srednjih škola) nećete naći ovaj dokument.

Na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta saglasnost daje Ministarstvo prosvjete. Preko Zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama, ukoliko bi uspjeli da dobijemo Pravilnike i finansijske izvještaje ustanova, te te podatke ukrstili sa brojem djece i zakonskim normama o broju angažovanog kadra, imali bi uvid u broj zaposlenih na neodređeno vrijeme i broj zaposlenih na određeno vrijeme.

U velikom broju slučajeva, osobe na određeno vrijeme rade godinama, a radni staž im se prekida u junu mjesecu i prekid traje do septembra, kako bi prošlo više od 60 dana, te im bude uskraćeno pravo da zasnuju stalni radni odnos.

U većim vaspitno-obrazovnim ustanovama, kakva je JPU „Đina Vrbica”, u maju 2017. godine je bilo preko 100 (sto) sistematizovanih, a nepopunjenih radnih mjesta, tj. zaposlenih angažovanih po ugovoru na određeno vrijeme. Sto zaposlenih svakog juna strahuje da li će im se produžiti radni odnos ili ne, tj. da li će moći da obezbijede sigurnost za sebe i svoju porodicu. Sa ljudima koji žive u strahu je lako manipulisati, a naročito ako konstantno na najistaknutijim mjestima u ustanovi imate ljude koji su partijski aktivisti. I naročito ako uočite da neko za koga se „čulo” da je otišao na skup i/ili glasao opozicionu partiju, više ne bude produžen ugovor.

Slučaj izbora direktora/ke JPU „Đina Vrbica”

Nakon raspisanog konkursa za izbor direktora JPU „Đina Vrbica”, te poslije više od mjesec dana čekanja na Odluku o imenovanju direktora, ministar Damir Šehović imenuje za rukovodioca ove vaspitno-obrazovne institucije Vuka Stanišića. Kandidatkinja za mjesto direktora je bila i mr Milena Mijović, dotadašnja VD ustanove, koja je prethodno obavljala poslove pomoćnice direktora u periodu od dvije i po godine.

Nakon ovakve odluke ministra prosvjete, roditelji djece koja pohađaju JPU „Đina Vrbica” pokreću peticiju za preispitivanje odluke, a protiv partijskog zapošljavanja. Inicijativu za preispitivanje odluke ministru upućuju i tri člana Upravnog odbora JPU „Đina Vrbica” (predstavnica ministarstva Marijana Papić, predstavnica zaposlenih Mirjana Grubiša i predstavnica roditelja Nađa Ljiljanić). Takođe, četiri organizacije civilnog društva od ministra traže na uvid dokumentaciju koja je pristigla na konkurs, a prije svega biografije kandidata i Program razvoja ustanove, kako bi izvršili procjenu da li je ili ne bilo zloupotrebe ovlašćenja ministra prosvjete na odabir kandidata.

Kandidatkinja mr Milena Mijović je, nakon odluke o imenovanju direktora, podnijela ostavku na sve funkcije koje je obavljala u ovoj ustanovi i pred nadležnim sudom pokrenula tužbu radi utvrđivanja diskriminatorskog postupanja i uklanjanja posljedica diskriminatorskog postupanja. Ono što je sporno, a tiče se mehanizma zloupotrebe zapošljavanja u političke svrhe i jačanja partijskih infrastruktura, jeste što direktora vaspitno-obrazovnih ustanova bira i razrješava ministar, bez jasno utvrđenih kriterijuma i vrednovanja prethodnog znanja kandidata.

Izbor direktora regulisan je Opštim zakonom o vaspitanju i obrazovanju, iako su direktori vaspitno-obrazovnih ustanova javni funkcioneri, te ih kao takve prepoznaje i Zakon o sprečavanju korupcije, a po tom pravilu, izbor rukovodilaca bi se morao vršiti preko Uprave za kadrove, gdje se navode kriterijumi i meritumi za odgovarajuće radno mjesto, a samim tim i sačinjava rang lista kandidata/kinja. U slučajevima izbora direktora vaspitno-obrazovnih ustanova ministar ima diskreciono pravo na odabir kandidata, a takve odluke u najvećem broju slučajeva postaju predmet zloupotrebe koja je gore objašnjena.

Mr Milena Mijović je očigledno bila najbolji kandidat koji se prijavio na konkurs za izbor direktora JPU „Đina Vrbica” i to potkrepljuje njena biografija i Program razvoja ustanove. Prostim uvidom u sadržaj i kvalitet podnijetih programa razvoja jasno može, svaka prosječna osoba, da uoči razliku u kvalitetu u korist kandidatkinje mr Milene Mijović. Pored ove činjenice program izabranog kandidata za direktora ustanove sadrži i zakonske nedostatke. Jasno se članom 80 u stavu 4 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, propisuje: „Program razvoja javne ustanove podnosi kandidat za direktora na osnovu izvještaja o evaluaciji i samoevaluaciji obrazovno-vaspitnog rada javne ustanove.” Program rada izabranog kandidata ne ispunjava navedeni kriterijum.

Nakon podnesene tužbe Osnovnom sudu u Podgorici, dan prije isteka roka za dostavljanje odgovora na tužbu od strane Ministarstva prosvjete, po odluci suda, predmet je prebačen u Osnovni sud u Danilovgradu, a time se i dodatno prolongiralo još 60 dana da Ministarstvo prosvjete da odgovor na tužbu.

Za svih pet mjeseci čekanja na odgovor Ministarstva prosvjete, u kontinuitetu traju opstrukcije i spinovanje javnosti poluinformacijama i/ili informacijama koje nemaju objašnjenja. Tako je sa zvaničnog mejla JPU „Đina Vrbica” svim medijima poslat dopis u kojem se na najprizemniji način pokušava diskreditovati mr Milena Mijović. A dopis je poslat u ime svih zaposlenih, što naravno, ne odgovara istini. U istom periodu ona je od strane sadašnjeg direktora JPU „Đina Vrbica” javno, u sredstvima informsanja, optužena da se bavi kriminalnim radnjama i da osoba takvog morala nema čemu da nauči djecu. Protiv direktora JPU „Đina Vrbica” je zbog ovih navoda podnijeta tužba ispred Osnovnog suda u Podgorici.

Poslije više od četiri i po mjeseca održano je pripremno ročište po tužbi mr Milene Mijović protiv Ministarstva prosvjete, pred sudijom Osnovnog suda u Danilovgradu, Ninom Radunović. Pripremnom ročištu je prisustvovao advokat mr Milene Mijović, predstavnica Ombudsmana, dok se predstavnik države, Zamjenik zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, nije pojavio. Glavno ročište zakazano je za 23.01.2017.godine.

Ovaj slučaj nije jedinstven kada govorimo o partijskom zapošljavanju kadrova koji vode vaspitno-obrazovne ustanove, ali je jedinstven u dijelu podnijete tužbe, koja se ne bazira na proceduralnim nedostacima ili na pravnim manjkavostima Odluke i njenog obrazloženja, već jasno ukazuje i na sudu će pokušati dokazati da je u konkretnom slučaju došlo do najgrubljeg diskriminatorskog postupka i zloupotrebe diskrecionog prava na izbor direktora od strane ministra prosvjete.

Saša Mijović – izvršni direktor NVO „4 Life”

NAPOMENA: Sadržaj je isključivo odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove donatora i NVO “35mm”.

Tekstovi su nastali u okviru projekta „Fairness and not bias – Eradicate cronyism!” (Pravednost a ne pristrasnost – iskorijenimo kronizam!) koji se realizuje se u okviru projekta “Accountability, Technology and Institutional Openness Network in South East Europe – ACTION SEE”.

kronizam-zaglavlje