Enter your keyword

Danas smo u prostorijama Građanske kuće organizovali svečanu dodjelu nagrada za novinarske priče, kao i eseje na temu promocije kulture, jezika i tradicije Roma i Egipćana.
Nagrade su dodijeljene za tri najbolja eseja na temu “Bogatstvo romske kulture je i naše bogatstvo”, kao i za tri novinara čije smo novinarske priče na temu promocije romske kulture i tradicije takođe izabrali kao najbolje. Aktivnost je organizovana u sklopu projekta “Upoznavanjem do tolerancije i društvene inkluzije”, uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Ispred Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, prisutnima se obratio direktor Emir Dacić, koji je naglasio važnost ovakvih aktivnosti za unapređenje položaja svih ranjivih grupa, a posebno Roma.

Nagrade smo podijelili i za tri najbolje novinarske priče naslonjene na promociju kulture Roma i Egipćana, a u sklopu projekta “„Inkluzijom do boljeg položaja romske i egipćanske manjine u Baru i Ulcinju“ uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Još jednom čestitamo svim nagrađenim učesnicima, te se nadamo da ćemo i u budućnosti kroz ovakve i slične aktivnosti raditi na inkluziji, smanjenju diskriminacije, te afirmaciji kako Roma i Egipćana, tako i drugih ranjivih grupa, kao i manjinskih naroda u Crnoj Gori.