Unesite ključnu riječ

Zloupotreba javnih resursa i budžetskih sredstava i dalje ostaje konstanta koja u moralno i ekonomski posrnulom društvu ne dozvoljava buđenje građanske svijesti i zahtijevanje odgovornije, efikasnije i transparetnije uprave. Ovo su društveni maligniteti protiv kojih se svi moramo boriti sa podjednakom odgovornošću jer moramo postati svjesni da je to jedan od prvih preduslova za igradnju demokratskog društva punog kapaciteta i naše bolje budućnosti.

Dopis