Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

ROBIN HUD PRODUKCIJA

Šou je fokusiran na rješavanje problema sa kojima se građani svakodnevno susrijeću.

U emisiji “Robin Hud” obrađeno je više od 800 slučajeva u devet TV sezona, pokrivajući teme koje su vezane za oko 70.000 građana, sa 70% uspjeha. Emisija je stekla najveće povjerenje i visoku gledanost.

Najnovije u konceptu emisije:

Uspostavljanje direktne komunikacije između emisije i mreže nevladinih organizacija i monitora rada osnovnih sudova i domova zdravlja;
Potpisan Memoradnum o saradnji sa Unijom slobodnih sindikata Crne Gore;
Otvorena digitalna platforma sa svim geomapiranim problemima građana na erobin.me.

Koncept

„Robin Hud” je emisija koja rješava probleme sa kojima se građani svakodnevno susrijeću. Građani kontaktiraju emisiju telefonom, mejlom, pismom ili lično. Oni predstave problem, ukažu na sve pravne i druge značajne okolnosti, predstave istorijat problema kao i najskorija dešavanja i identifikuju instituciju ili pojedinca u javnoj službi koji „proizvode” problem svojim nečinjenjem ili neadekvatnim činjenjem.

Nakon toga, u kratkom vremenskom periodu (nakon kontaktiranja mreže NVO-a i monitora na terenu, kao i pravnika za pravna pojašnjenja kada je to neophodno) novinari idu na „teren” i srijeću se sa ljudima koji su predstavili problem. U prezentaciji problema snimljenoj na terenu, mi želimo da identifikujemo uzroke i trenutno stanje, kao i kakav uticaj ovaj problem ima na građane. Ostali aspekti problema kao i rješenje predstavljaju se uživo u emisiji, kroz razgovor voditelja sa predstavnikom odgovorne institucije. Često je u emisiji prisutno i više gostiju jer se slučaj tiče više institucija. Svi gosti u studiju imaju priliku da objasne kako je došlo do problema, koje su eventualne nejasnoće i konačno da predlože načine za razriješenje. Obećanja data u emisiji pred širokim auditorijumom su u većini slučajeva garant da se problem riješi, ali ne uvijek. Zato mi pratimo slučajeve i pozivamo iste goste iznova tokom godine i tokom naredne sezone, sve dok se problem ne riješi. Finalno, nakon snimljenog priloga i razgovora sa odgovornim institucijama, telefonski se uključuje i građanin/ka koji je prijavio/la problem koji ima mogućnost da komentariše ponuđeno rješenje odnosno objašnjenje situacije od strane gosta u studiju. Krajnju riječ ima publika u studiju koju uglavnom čine studenti koji imaju priliku da iznesu svoje kritičko mišljenje. Na ovaj način, kroz interaktivnu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama, mi prezentujemo sve aspekte problema i ne ostavljamo prostora za nejasnoće.

Možda je najvažniji aspekt ove emisije činjenica da urednik ostaje u kontaktu sa građanima i prati dalji razvoj situacije. Nekada se određeni slučajevi prate i po godinu dana, jer odgovorne institucije „zaborave” data obećanja ili jednostavno ne poštuju pozitivne zakonske propise. Nekoliko slučajeva se pojavljivalo u emisiji i do osam puta tokom dvije godine: nakon prvog predstavljanja problema i ako do rješavanja ne dolazi, podsjećamo javnost na situaciju i data obećanja i ponovo se traži akcija odgovornih institucija u skladu sa zakonima i Ustavom koji inače nečinjenjem krše. Uporno insistiranje često bude uspješno, pa nakon određenog vremena odgovorne institucije reaguju i riješe problem. Tada su TV kamere tu da zabilježe i trenutke koji su za građanina najvažniji, ali predstavljaju i značajnu satisfakciju za tim „Robin Hud”.

RH u izvještajima

Izvještaj USAID-aj „Procjena korupcije: Crna Gora” identifikovao je emisiju „Robin Hud” u kojem je opisana kao jedinstveni nezavisni program koji se bavi pritužbama građana i tako doprinosi kreiranju javne svijesti o zloupotrebi službene moći i korupciji.

U sezoni 2015/16, na TVCG, petkom u 20 h, biće prikazivana emisija “Knjiga žalbi”, polucasovna emisija koji služi kao servis građanima, sa ciljem da efikasnim rješavanjem njihovih problema poveća povjerenje između građana i institucija.

Građani svoje probleme prijavljuju telefonskim putem, mejlom i na društvenim mrežama. Emisija je fokusirana na rješavanje problema sa kojima se građani svakodnevno susrijeću. Urednica emisije i nakon emitovanja priče ostaje u kontaktu sa građanima i prati dalji razvoj situacije.

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga