Enter your keyword

Na Forumu učestvuju i najviši predstavnici sudske vlasti zemalja regiona, sudije Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), zastupnici država pred ESLJP, advokati i NVO aktivisti za ljudska prava.

Poseban fokus ovogodišnjeg Foruma je član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.