Enter your keyword

Danas je održana obuka za istraživače pomenutih organizacija. Koalicija će u narednih godinu dana realizovati projekat koji ima za cilj da utvrdi osnovne rezultate i nedostatke u implementaciji Dekade Roma u periodu 2012-2013, da donese preporuke i da osnaži lokalne NVO da vrše monitoring sprovođenja mjera predviđenih akcionim planovima u ovoj oblasti. Projekat je podržan od strane sekretarijata Dekade za inkluziju Roma u saradnji sa programima Fondacije za otvoreno društvo MtM i Program romskih incijativa.