Unesite ključnu riječ

Tema seminara biće “Vladavina prava u Crnoj Gori” a prvog dana seminara predavači će biti Zoran Pažin, zastupnik Crne Gore pred Sudom za ljudska prava u Strazburu, Nataša Radonjić, članica radne grupe za poglavlje 23 i Vlado Dedović direktor Pravnog odjeljenja u CEMI-ju.
Drugog dana, teme predavanja biće borba protiv korupcije u Crnoj Gori a o toj temi govoriće Vesna Ratković, direktorica Uprave za antikorupcijsku inicijativu, o ulozi Državne revizorske institucije u procesu izgradnje vladavine prava govoriće Branislav Radulović, član Senata DRI. O vladavini prava i suočavanju sa prošlošću govoriće Ajša Hadžibegović, programska direktorica Građanske alijanse dok će Radovan Ljumović, načelnik Odjeljenja za analitiku, unapređenje rada i razvoj policije govoriti o problemu kriminala u Crnoj Gori. Zoran Vujičić, koordinator programa vladavina prava u Građanskoj alijansi učesnicima će predstaviti istraživanje o stavovima građana i sudija na temu stanja u sudstvu.