Enter your keyword

Posebno je potrebno je apostrofirati poruke crnogorskoj medijskoj zajednici:

1. Formiranje nezavisnog samoregulatornog tijela obaveza je na koju Alijansa ukazuje određeni period, pa i ovom prilikom pozivamo sve predstavnike medija ali i nadležne državne organe da se što prije krene u ozbiljne razgovore oko uspostavljanja tijela koje treba da bude matica za novinare, simbol nepristrasnosti i profesionalizma. U vrijeme kada je samoregulacija u novinarskog esnafa u Crnoj Gori zapravo simbol njegove raspolućenosti, kampanje koje određeni mediji (pa čak i portali čije se osnivanje, po našim saznanjima, dovodi u vezu sa istaknutim službenicima Vlade) sprovode protiv aktivista civilnog drustva i političara ukazuju na nemoć i nemogućnost države da efikasno sprovodi Zakon o medijima. Sve ovo više nije razlog za zabrinutost koliko slika alarmantnog stanja koje prijeti da eskalira u apsolutnu anarhiju na tom polju.

2. Alijansa je kao aktivan učesnik u radu Komisije za istrage i procesuiranje slučajeva napada na novinare pokrenula kampanju “Ugroženo novinarstvo- Reaguj” u saradnji sa ovim tijelom, koja je za rezultat imala kreiranje sajta komisije, spotova za promociju sprječavanja napada na novinare, i dodatne edukacije njenih članova. Kako je poseban fokus POSP i na ovom segmentu, pozivamo članove Komisije iz državnih organa da ulože dodatne napore i ne dozvole da nepotrebna administracija opstruira istrage napada na medije. Posebno apostrofiramo apsurdan odnos MUP-a koji je tražio mišljenje Agencije za zaštitu podataka povodom uvida u dokumentaciju iz istraga iako svaki član Komisije ima dozvolu za pristup dokumentima sa oznakom “tajno”. Takođe smo zabrinuti povodom činjenice da pojedini članovi Komisije iz tužilaštva i policije mogu doći u situaciju da se raspravlja o istragama koje su sami vodili što dovodi u pitanje njihovu pristrasnost i sam rad Komisije. Na kraju, činjenica da ključni slučajevi napada, pa i ubistava novinara nijesu riješeni, šalje lošu poruku društvu, demokratiji i govori o opštem stanju u Crnoj Gori. Poljednja dešavanja tokom protesta ispred Skupštine, hapšenje novinara i hirovito ponašanje policije, mora se sankcionisati i tako poslati poruka da je sloboda izvještavanja neprikosnovena.

3. Pozivamo državni vrh da sa deklarativnog zalaganja za slobodu i pluralizam u medijima pređu na konkretnu podršku slobodi izražavanja, dodatno osnažujući nezavisnost regulatornih agencija, da spriječe praksu oglašavanja državnih organa u samo određenim medijima kao i da se dodatno zalažu za poštovanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama koji je esencija transparentnosti.

4. U zaključku POSP- a navodi se da je u RTCG neophodno obezbijediti nezavisnu uređivačku politiku. Građanska alijansa založiće se da rad Javnog servisa u narednom periodu bude transparentniji, kao i da se informativne emisije u najvećoj mjeri bave problemima ‘običnih’ ljudi, a sve manje protokolarnim aktivnostima državnog vrha. Takođe, fokus uređivacke politike Javnog servisa mora biti na socijalnim pitanjima, pitanjima ljudskih prava i posebno prava manjina a sve manje na politici.

Imajući navedeno u vidu, Građanska alijansa se obavezuje da će, u sklopu svog medijskog programa, resurse usmjeriti na osnaživanje organa, dijalog i medijaciju na ovim poljima te formiranje snažnog, uticajnog i jedinstvenog regulatornog tijela, bezuslovno poštovanje Etičkog kodeksa i standarda novinarske profesije, kako bi kao društvo uživali u medijskoj sceni oslobođenoj od uticaja političkih i ekonomskih krugova moći.

Milica Đokđurić
urednica medijskih programa