Enter your keyword

Građanska alijansa se u osnovi svog djelovanja zalaže za jednakost i poštovanje ljudskih prava, naročito vodeći računa o prisutnosti što raznovrsnijih društvenih grupa među našim redovima. Na tome smo radili u toku prethodnih 10 godina, te se ponosimo da zapošljavamo veliki broj žena, ali i da vodimo računa o zastupljenosti drugih grupa kao što su manjinski narodi i pripadnici ranjivih grupa. Konstantno se trudimo da izgradimo novu organizacionu kulturu koja promoviše jednakost i uključenost, i koja stavlja u centar kolege, saradnike i partnere koji su raznovrsne vjerske, nacionalne, polne pripadnosti. Tako među zaposlenima imamo 60% žena, 30% pripadnika manjina, a takođe nas karakteriše i raznovrsnost zaposlenih koji su porijeklom iz gradova širom Crne Gore. Građanska alijansa kreira atmosferu u kojoj svi zaposleni imaju osjećaj pripadnosti i gdje se kroz izgradnju struktura odgovornosti stvaraju novi lideri koji će donijeti neke nove pozitivne promjene.

Pandemija virusa korona, praćena velikim promjenama na političkoj sceni Crne Gore, te socio-ekonomskim promjenama, dovele su do, čini se, nikad većih podjela u društvu. Netrpeljivost, diskriminacija i neprihvatanje drugačijeg postali su dominantni obrazac ponašanja zabrinjavajuće velikog broja pojedinaca. U ovakvoj atmosferi, Građanska alijansa se, konstantno ukazujući na navedene probleme, trudi da svojim djelovanjem utiče na smanjenje i bori protiv svakog oblika diskriminacije. To činimo, prije svega, davanjem ličnog primjera kroz zapošljavanje i implementaciju aktivnosti, utičući na taj način na promjenu svijesti građana u tom pogledu. Time ćemo doprinijeti našoj viziji izgradnje antifašističkog, oslobođenog svake vrste diskriminacije.