Enter your keyword

GA je vec u dosadasnjem radu i izvjestavanju ukazivala na nedovoljne napore drzave u stvaranju adekvatnog pristupa zastiti ljudskih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava. Neadekvatan odnos drzave i nedovoljna podrska imali su za posljedicu da Crna Gora spada u red drzava ciji gradani su procentualno u odnosu na broj stanovnika podnijeli najveci broj predstavki Evropskom sudu. Ovakvoj situaciji znacajno doprinose i nedovoljna vidljivost Zastupnika i veliki broj predstavki i presuda.

Saopštenje