Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

MONITORING OSNOVNIH SUDOVA

Nevjerovatnih 300 sati proveli su pomno nadgledajuci rocišta, pažljivo su ispratili 516 sudjenja, od cega dvije trecine krivicnih postupaka, ostalo parnice. U ovom periodu, zakljuceno je 82 predmeta, od cega je 12 docekalo i presudu. Grafikoni proljecnog istraživanja pokazuju manji broj nepravilnosti u odnosu na januarski izvještaj i napredak u gotovo svim oblastima. Sudska policija smanjila je u velikoj mjeri nonšalantan pristup pravilima…

Za razliku od ranijeg istrazivanja kada smo zabilježili da vas u 90 odsto slucajeva prilikom ulaska u sud niko uopšte nece zaustaviti da vam provjeri identitet, naše predhodno istra ivanje je rezultiralo cinjenicom da sada u 80 odsto slucajeva oni kojima je to- posao- traže licna dokumenta. Za Pripadnice ljepšeg pola, prilicno nelagodno može djelovati cinjenica da ce ih u svim sudovima pretresati- muška ruka. Za primjer je jedino bjelopoljski sud – gdje pretres vrši policajka, kako je, napominjemo, Zakonom i predvidjeno. 

Više od dvije trecine posjetilaca suda mogli bi bez problema da unesu oru je, jer , kako pokazuje iskustvo naših monitora, tek svaki treci rucni prtljag proci ce detektor metala. No, i ovaj podatak je pozitivan, jer zimus, u gotovo devedeset odsto slucajeva detektor je slu io samo kao dekor ili podsjetnik da je sud, samo naizgled, bezbjedan. Kroz rendgen je ipak prošao raniji podatak da su se pojedine sudije samo nazirale u oblaku duvanskog dima, pa novo istra ivanje pokazuje striktno poštovanje Zakona o zabrani pušenja, dok smo ranije zabilje ili da je boravak u sudnicama, u 13 odsto slucajeva bio neugodan za one koji ne konzumiraju duvan.

Znacajno Ohrabruje i podatak da su u osamdesetjedan odsto slucajeva rocišta pocinjala na vrijeme. U preostalih 19 odsto svako cetvrto kasnilo je zbog toga što optu eni nije došao na vrijeme. I cekanje na presudu je smanjeno, pa je sada najviše onih klijenata koji za manje od godinu imaju presudu u rukama- gotovo 30 odsto. Nešto manje, 24 odsto predmeta vjetri se u toku tri mjeseca. 20 odsto predmeta u sudskim fiokama je manje od pola godine. Dok je 8 odsto gradjana uvuceno u maratonske sudske postupke, koji traju preko pet godina.

Uspjeli smo da iskorijenimo i staru crnogorsku sudsku tradiciju, pa u najnovijem istrazivanju izostaju kritike na racun tuzilaca. Ispostovali su zakon sudije i tu ioci i, za razliku od prošlog puta kada je u 102 slucaja tužilac, iako ravnopravna stranka u postupku, nije cekao prozivku, vec je ušao prije ostalih kod sudije, sada evidentirano samo 27 prekršaja te vrste.

Izvjesno je da je u sudnicama u susret ljetu bilo izuzetno vrelo. Pa su se dešavale incidentne situacije, a cesto puta stranke nijesu obracale mnogo pa nju na pravila ponašanja. Pa je tako i ovog puta primjeceno da se sudija desetak puta upuštao u raspravu sa strankama , nijesu izostale ni prijetnje, uvrede ili pokušaj fizickog razracunavanja stranaka tokom sudjenja. Sudija je dva puta tra io intervenciju sudske policije , a dva puta je morala da reaguje i zatvorska policija.

Za kraj, podatak koji zabrinjava. Jedan od glavnih faktora opstrukcije sudskih procesa je oglušavanje vještaka o nalog suda. U cak 43 slucaja nije dostavljen nalaz ili mišljenje vještaka. Razlog ovako negativnog trenda u odnosu vještak- sud su razni ali se svakako mora voditi racuna, jer se na taj nacin prakticno razbacujemo novcem poreskih obaveznika. Našim monitorima proljecne du nosti su protekle uglavnom u ugodnoj atmosferi. Posmatraci su u samo 6 odsto slucajeva ocijenili da sudnice nisu adekvatno pripremljene za proces što je pomak u odnosu na prednovogodišnji krug monitoringa kada su ustanovili da 13 posto sudnica prosto ne odgovara normalnim uslovima za rad.

No, 34 odsto tima je u uredne sudnice moglo samo da proviri jer mjesta za njih kao i za bilo kog drugog, jednostavno- nije bilo. Osim što je u trecini slucajeva kontrolorima bilo tjesno u sudnicama, i oni koje mjesto ceka imaju svoje probleme. Pa tako stranke u postupku i dalje dr e materijale u krilu, ispod nogu a za regularno ucešce u postupku prakticno izvode gimnastiku. No, ni centralnim figurama u sudnici nije lako. Pocev od onih u Glavnom gradu, sudovi u crnogorskim opštinama kubure sa prostorom pa su sudije prinudene da sudenja odr avaju- u kancelarijama.

Ipak, u 37 odsto slucajeva potrebe da se grce u tijesnim sudnicama nije ni bilo jer je rocište- odgodeno . Tako dolazimo do rezultata koji zabrinjava. Iako je u odnosu na zimski krug kada je gotovo 60 odsto rocišta pomjereno za drugi dan, napravljen pomak, ipak nalazi treba da zabrinu nadle ne. Kako monitori saznaju Crnogorci i dalje vole da izbjegavaju sudski proces pa se podatak da je najcešci razlog odlaganja- izostanak optu enog u ovom krugu povecao za još jedan odsto. A da sudske obaveze s mukom nose i svjedoci jasno je- s obzirom da su ih u 17 odsto slucajeva izbjegli. Sud su ignorisali i vještaci, tu ioci i sudije a u 6 odsto odgodenih slucajeva nije se pojavio bas niko.

Sa proljecnim temperaturama ocigledno je otežala i zakonska obaveza sudija da nose togu pa je uprkos obecanjima nakon prve emisije o monitoringu 16 odsto sudija i dalje ne nosi. Medjutim i tu je napraljen pomak jer u proslom ciklusu istra ivanja togu nije nosilo 22 odsto sudija. Danas tako, gotovo svakom petom sudiji toga u ormaru ili ceka na prvo zahladenje ili jednostavno zakon ne poznaju oni koji su du ni da ga sprovode. U cak 44 slucaja su ponovljeni propusti na koje smo sna no ukazivali prošlog puta. Tako su telefoni zvonili i poruke su se razmijenjivale iz gotovo svih osnovnih sudova Crne Gore. Ali se stvari pomjeraju na bolje, jer se makar na njih, ako je za utjehu, rijede javljaju. Najvecu pasiju prema mobilnim telefonima ipak imaju advokati koji su tokom monitoringa cak 8 puta obavljali razgovore u sudnici.

Nisu se ni sudije i vještaci mnogo libili da odgovore na poziv a u zapecku je mrtva trka izmedu cuvara , tu ioca i zapisnicara. Monitori su zabilje ili i da je sudija 20 puta upozorio na zabranu upotrebe telefona u sudnici, osim naravno, ako nije bio slucaj da ga baš on koristi.

Najdrasticnija cifra u ovom krugu monitoringa, dolazi sa polja prinudnog privodjenja po zahtjevu suda. Ova bitna stavka u procesu, cije odlaganje ili neizvršenje znatno ote ava proces, odugovlaci ga i na najdirektniji nacin košta poreske obaveznike- cesto je glavna kocnica u svim slucajevima. Monitori su evidentirali poraznu cinjenicu da cak u 80 odsto slucajeva policija nije postupila po zahtjevu sudije o prinudnom privodenju.

Monitoring osnovnih sudova

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

logo-GA-2017
Nakon pozitivnog IBARA Crna Gora na prekretnici: Konkretni rezultati ili neizvjesna budućnost
Smart
Projekat "Korak po Korak" za Jačanje Regionalne Saradnje i Borbu protiv Krijumčarenja Migranata na Zapadnom Balkanu
Jelena Ristovic, Gradjanska alijansa
Romi simbol diskriminacije, brak sa pripadnicima te zajednice neprihvatljiv za 54 odsto građana/ki
GA YIHR
U znak sjećanja na žrtve ratnog zločina Deportacije
Milan Radovic
Crnogorski zvaničnici odluke o rezoluciji o Srebrenici treba da donose vođeni isključivo interesima naše zemlje

Pretraga