Enter your keyword

Na kraju treninga učenici/ce pomenute škole imali su priliku da govore o tome šta su naučili. Kako su naveli stekli su znanje o govoru mržnje i njegovim oblicima, načinima na koje mogu da reaguju, kome sve mogu da se obrate ali i prijave pomenutu anomaliju i slično.

„Naučio sam da se ponašam u situacijama kada sam žrtva govora mržnje”, naveo je jedan učenik, dok je njegova drugarica objasnila da „nije dovoljno samo okrenuti glavu od nasilja i da to što neko nije direktno uključen ne znači da govor mržnje ne postoji, te da je lako postati nasilnik od žrtve ali i obratno kada je u pitanju govor mržnje na Internetu”.

Uz razrađene akcione planove kao i podršku zaposlenih iz škole, te podršku NVO „35mm” i Volonterskog kluba Gimnazije „Slobodan Škerović”, ovi mladih ljudi će u svojim zajednicama pokrenuti akcije i dati svoj doprinos ideji svijeta bez mržnje.

crna-gora-bez-mrznje2

Projekat „Crna Gora bez mržnje” je prepoznat i finansiran od strane Direktorata za mlade – Ministarstva sporta kao relevantan za ostvarivanje Godišnjeg plana Nacionalne strategije za mlade za 2017. godinu i sprovodi ga NVO „35mm” u saradnji sa Volonterskim klubom Gimnazije „Slobodan Škerović” iz Podgorice. Smatramo da će pomenutim projektom partnerske organizacije doprinijeti edukaciji i osnaživanju mladih da pokažu inicijativu i prihvataju različitosti.

Osim učenika i učenica srednjih škola iz Podgorice i Herceg Novog, priliku da prođu obuku za vršnjačke edukatore/ke imaće i učenici/e JUSMŠ “Bećo Bašić” iz Plava.

Kristina Ćetković
+382 67 788 118
35mmproduction@gmail.com