Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

INICIJATIVE ZA BOLJE FUNKCIONISANJE MUP-A

Vjerujući da ćete se odgovorno odnositi prema brojnim problemima koje smo uočili u radu MUP-a, koje smo u više navrata i javno iskazivali, te sublimirali kroz izvještaje i saopštenja koje redovno objavljujemo i dostavljamo, pozivamo Vas da ista primite k znanju i provjerite mogućnosti za njihovo rješavanje.

U najkraćem, spisak prioriteta za koje smatramo da bi trebalo da budu u fokusu vašeg djelovanja su:

Policijski poslovi

– Prije svega, od Vas očekujemo preispitivanje daljeg rada sadašnjeg direktora Uprave policije. Ovo je pitanje koje smo ranije otvorili ali za njegovo rješavanje nije bilo razumijevanja. Naime, nakon protesta opozicije u oktobru 2015. godine i grubih kršenja ljudskih prava, nekoliko puta smo pozivali gdina Slavka Stojanovića, direktora Uprave policije, da podnese ostavku. Kako on to nije učinio, smatramo da se moraju preduzeti konkretni koraci, imajući u vidu Vaše nadležnosti. Napominjemo da je Građanska alijansa (GA) registrovala 25 slučajeva u kojima su građani prijavili postupanje pripadnika Uprave policije koje nije bilo u skladu sa zakonom, a čak u nekoliko slučajeva smatramo da je bilo riječi o torturi. Direktor UP u nekoliko slučajeva nije govorio istinu, što je utvrđeno kasnije u postupcima protiv građana i novinara i nije saopštio imena policijskih službenika koji su prebijali građane. Takođe, niko od vinovnika napada na pripadnike Uprave policije, prilikom protesta i sukoba koji je izbio ispred Skupštine još uvijek nije identifikovan i procesuiran. Podsjećamo i na to da su skoro svi građani koji su uhapšeni te večeri, oslobođeni na sudu. Imajući u vidu sve navedeno, smatramo da je neophodno da ovo pitanje procesuirate i razmotrite dalji status direktora UP.

– U istom kontekstu, predlažemo Vam da dodatno, detaljno, po dubini razmotrite rad Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), jer se optužbe za najteža kršenja ljudskih prava tokom protesta u oktobru odnose na službenike ove jedinice i ulogu komandanta SAJ-a, koji po uzoru na direktora nije saopštio imena službenika koji su brutalno tukli građane po gradu. U SAJ-u rade lica koja su višestruko optuživana za kršenja ljudskih prava, a više od 50 zaposlenih u ovoj jedinici ne pripadaju nacionalnim manjinama.

Unutrašnja kontrola

– Imajući u vidu da Unutrašnja kontrola nije utvrdila prekoračenja službenika Uprave policije ni u jednom slučaju tokom protesta, koji smo registrovali i prijavili, iako su brojni od njih evidentirani i dokumentovani izjavama, medicinskim i video dokazima, o nekima se precizno izjasnio Savjet za građansku kontorolu rada policije, Sud i Ombudsman; mišljenja smo da je neophodno da hitno pokrenete proceduru za smjenu rukovodioca Unutrašnje kontrole i započnete temeljnu reformu u okviru iste organizacione jedinice.

– Dosadašanjem rukovodiocu MUP-a uputili smo 5. maja inicijativu da ispita angažovanje službenika UP i MUP-a, na aktivnostima sportskih saveza u ulogama komesara za bezbjednost i slično, ali nijesmo dobili nikakav odgovor. Poznato Vam je da je za sva dodatna radna angažovanja pripadnika UP potrebna saglasnost, a u brojnim slučajevima ih je premalo, stoga se nadamo da ćete i ovu praksu prekinuti.

– Predlažemo Vam da kao prioritet u radu stavite dodatna angažovanja službenika policije. Posebno je zabrinjavajuće to što su na primorju pripadnici MUP-a angažovani na obezbjeđenju lokala iza kojih stoje bezbjedonosno interesantne osobe, a pri tome MUP-u ne dostavljaju informacije koje bi bile značajne u razotkrivanju kriminalnih aktivnosti.

Unutrašnji poslovi

– Funkcionisanje lokalnih samouprava po postojećem modelu je neodrživo iz više razloga, a kako je do kraja vašeg mandata kratak rok, smatramo da preostalo vrijeme treba iskoristiti za pokretanje sveobuhvatne analize koja treba da rezultira reformom sistema lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

– Ministar unutrašnjih poslova je po funkciji član Upravnog odbora Regionalne škole za javnu administraciju – ReSPA-e. Očekujemo da ćete inicirati da Vas Vlada imenuje na to mjesto, umjesto potpredsjednika Vlade (koji je imenovan na sjednici 12. maja), i da ćete inicirati da se primanja u ReSPA-i dovedu na odgovarajući nivo, imajući u vidu primanja građana Crne Gore, jer je sada stanje takvo da službenici imaju značajno veću platu od premijera.

– Od Vas očekujemo da provjerite da li je realizovana mjera iz Akcionog plana za poglavlje 24 o uspostavljanju mjera tajnog nadzora. Ukoliko jeste, da li je moguće dobiti informaciju o njihovim aktivnostima i radu? Zbog transparentnosti procesa neophodno je da svi službenici koji imaju dodira sa ovako značajnim i vrijednim projektima dostave preciznu evidenciju svog imovnog stanja i pregled istog u prethodnim godinama.

– Predlažemo Vam da, ukoliko nisu do danas, obezbijedite evidencije sprovođenja mjera iz Akcionih planova za pregovaračka poglavlja iz nadležnosti Vašeg ministarstva.

– Ujedno očekujemo da objavite spisak lica koja su imala tzv. „operativne tablice”. Od Vas očekujemo i punu kontrolu upotrebe službenih vozila, kao i onih koja su oduzeta. U tom smislu želimo da pohvalimo prve korake preduzete na tom planu. Koliko je apsurdna situacija, govori i podatak da su auta kriminalističke policije registrovana sa civilnim registarskim oznakama koje imaju ista početna slova i brojeve koji su jedni za drugim, pa ispada da je bitnije bilo prikriti sve one službenike koji vrše ove zloupotrebe, nego policajce koji treba da budu anonimizirani. Nadamo se da ćete i ubrzati proceduru usvajanja izmjena Zakona koja će omogućiti identifikaciju pripadnika SAJ-a.

– Upućujemo Vam inicijativu za provjeru odgovornost MUP-a i Uprave policije, zbog oštećenja automobila na „Ćemovskom polju”, koje je Uprava policije oduzela od građana i koji su kasnije uništeni. Utvrđeno je da je sve rađeno mimo Zakona, da je time nastala ogromna šteta za građane, a zatim i za državu u sporovima koji su već počeli da se gube na sudu.

– Predlažemo da inicirate bolju organizacionu šemu u Filijali unutrašnjih poslova Podgorica (Limenci) a sve u cilju smanjenja velikih gužvi.

– Očekujemo da utvrdite ko je odgovoran što se policija nije na vrijeme iselila iz Filijale unutrašnjih poslova (Limenke) a zbog kojeg je budžet oštećen za 10 miliona eura u korist brata premijera Mila Đukanovića i da o tome obavijestite javnost?

– Birački spisak je pod velikom sumnjom brojnih NVO-a i opozicionih partija, pa apelujemo na što hitnije informacije o dosadašnjim aktivnostima tim povodom.

– Davanje državljanstva Crne Gore zahtijeva analizu i apelujemo da javnost obavijestite o svim slučajevima utvrđenih nezakonitosti.

NVO

– Ministarstvo unutrašnjih poslova prema Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave je nadležno za vršenje poslova uprave koji se odnose na oblast NVO. U te poslove spadaju vođenje Registra NVO-a i pripremanje javnih politika u ovoj oblasti. Međutim, ovi poslovi se obavljaju u okviru Direktorata za državnu upravu i lokalnu samouravu MUP-a, a nijesu ni nominalno ni organizaciono prepoznati, već se samo vođenje Registra prepoznaje kroz opis poslova dva izvršioca/službenika. MUP je sproveo Analizu institucionalnog okvira za vršenje poslova u vezi sa razvojem nevladinih organizacija koja pokazuje da je opravdano da se u MUP-u obrazuje posebna organizaciona jedinica, čiji bi službenici vršili isključivo poslove koji se odnose na izradu javnih politika i akata u ovoj oblasti, izradu analitičkih i informacionih dokumenata, kao i vođenje Registra NVO-a. Pozivamo Vas da u okviru reorganizacije javne uprave inicirate i osnivanje posebne organizacione jedinice u ovoj oblasti i adresirate na adekvatan način pitanje institucionalnih mehanizama saradnje državne uprave i NVO-a.
– Finansiranje i funkcionisanje NVO sektora je i dalje predmet revizije. Rješenja koja se nude izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, koji je još uvijek u proceduri nisu usaglašena unutar NVO sektora, odnosno predlozi koji su dolazili od raznih NVO-a na javnim raspravama su odbijeni uz obrazloženja koja tada, a posebno sada, godinu dana kasnije, nisu utemeljena. Predlažemo da otvorite dijalog sa NVO sektorom, kako bi se došlo do održivih i dugoročnih rješenja koja će osigurati efikasnost i održivost rješenja u Zakonu, i u praksi stvarno stvoriti podsticajno okruženje za razvoj civilnog sektora.

Građanska alijansa
koordinator programa vladavina prava Zoran Vujičić

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga