Unesite ključnu riječ

Izvještaj predstavlja ključni rezultat projekta i sadrži pregled međunarodnih standarda i domaćeg zakonodavstva i prakse u oblasti upravljanja mješovitim migracijama, kao i preporuke kojima se nastoji uticati na smanjenje migratornih kretanja prema granicama EU i osigurati poštovanje prava tražilaca azila.

Okrugli sto je organizovan u susret obilježavanju 18. decembra, Međunarodnog dana migranata, ali i najavljenom otvaranju pregovaračkih poglavlja 23 i 24, sa ciljem da se ukaže na značaj dugoročnog planiranja migracionih politika i njihovu efikasnu implementaciju, ali i na obavezu države da upravlja percepcijom migracija u društvu i pružanjem zaštite migrantima u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava. Učesnici okruglog stola su ocijenili da dalja izgradnja pravnog okvira u skladu sa EU standardima, jačanje kapaciteta institucija i uspostavljanja stalnog sistema koordinacije u implementaciji migracionih politika, predstavljaju ključne prioritete Crne Gore u ovoj oblasti.

Izvještaj