Enter your keyword

Naime, izmijenjen je način na osnovu kojeg će se odlučivati o raspodjeli sredstava, pa će se sve odluke donositi na nivou grupe u Komisiji. Do sada je bilo predviđeno da se ocjenjivanje prijavljenih projekata vrši po bodovnim listama pojedinačnih članova Komisije, čime se sada najdirektnije ostavlja mogućnost za manipulacije. Podsjećamo da je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet usvojio zaključke ovim povodom. Prethodno rješenje doprinosilo je transparentnosti, što očigledno nekim članovima Komisije ne odgovara, a sada se očekuje od Vlade da takve poteze aminuje.

Finansiranje NVO sektora u iznosu višem od dva miliona eura na godišnjem nivou predviđeno je Zakonom o nevladinim organizacijama dok raspodjela sredstava treba da bude nadležnost Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama. Ni nakon skoro dvije godine od početka primjene zakona koji tretira tu oblast, komisija nije formirana. Stoga, shodno odluci Vlade, raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama i dalje vrši Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Rad te Komisije u prethodnom periodu pratile su brojne malverzacije koje su navele na sumnju o nelegalno dodijeljenim stotinama hiljada eura:

  • Postoje ozbiljne indicije da je najveći dio sredstava podijeljen organizacijama koje imaju svoje članove u komisijama za raspodjelu, kao i njihovim partnerskim organizacijama.
  • Nepravilnosti u radu Komisije ogledaju se i u dodjeli novca organizacijama koje nemaju izvještaje o sprovedenim aktivnostima iz projekata za koje su dobijali novac prethodnih godina.
  • Nema odgovornosti i odgovornih iako je nepravilnosti u radu nadležne Komsije potvrdio Upravni sud poništavajući odluke o dodjeli dijela prihoda od igara na sreću za 2011. i 2012. godinu.
  • Revizorski izvještaji dijela projekata upućuje na slične zaključke uz konstataciju da su svi napori nedovoljni jer je neophodno izvršiti kontrolu svih projekata u tom periodu, zbog ozbiljnih navoda o neregularnostima u velikom broju korisnika sredstava.
  • Ostavka predsjednika Komisije za raspodjelu gospodina Damira Rašketića uz obrazloženje da Komisija u postojećem sastavu i koncipirana na ovakav način ne može posao, koji joj je dodjeljen, uraditi na valjan način, govori u prilog prethodno navedenim tvrdnjama. Osim, g. Rašketića ostavke su podnijeli još nekoliko članova Komsije, ne želeći da snose odgovornost za ovakav rad.
  • Zbog “nedovoljne transparentnosti” i “nenamjenske potrošnje” ministar finansija u Vladi Crne Gore gospodin Radoje Žugić je prilikom konsultativnog saslušanja pred skupštinskim Odborom za ekonomiju, budžet i finansije, pozvao nadležne državne organe da provjere zakonitost rada Komisije.
  • Vladi Crne Gore nije strano da i mimo konkursa, bez transparentnosti i bilo kakvih informacija o proceduri, dodijeli sredstva za aktivnosti određenih NVO-a.
  • Probleme u finansiranju nevladinog sektora i uspostavljanju transparentnih Vladinih procedura za saradnju sa civilnim sektorom nije zaobišao ni poslednji Izvještaj o napretku Crne Gore.

Nepravilnosti, malverzacije, konflikt interesa i nenamjensko trošenje uvijek imaju jedan motiv, zadovoljavanje ličnih interesa pojedinaca iz NVO sektora ali takav rad ostavlja dubok trag, nanosi veliku štetu i stvara lošu reputaciju nevladinim organizacijama koje iskreno djeluju u Crnoj Gori. Napominjemo da je Građanska alijansa, veoma malim dijelom, korisnik sredstava državne pomoći ali to nije motiv naših principijelnih napora da se stvari u ovoj oblasti, konačno, dovedu u red i da zakonska procedura bude ispoštovana.

Podsjećamo da je Odbor za ekonomiju, finansije i budžet usvojio zaključke ovim povodom, nakon saslušanja ministra finansija te da je sada trenutak da se zavede red u ovoj oblasti i da država prekine sa praksom aminovanja odluka koje donosi Komisija, a koje su u suprotnosti sa principima poštenog, transparentnog i odgovornog rada.

Bitno za razumijevanje cijele priče je i da još uvijek nema nove Odluke o raspodjeli za prošlu godinu, koju je poništio Upravni sud, pa sada nema pravnog osnova za uplatu preostalih sredstava.

Ukoliko se sredstva opredijeljena za ovu godinu budu dodijeljivala po istim kriterijumima kao i prethodnih, neminovne su iste posljedice- identične presude Upravnoga suda, koje opet neće biti moguće sprovesti, jer će sredstva biti već potrošena. Nadležno ministarstvo bi samim tim sebe dovelo u situaciju da brani nemoguće, odnosno žmuri i ćuti na većinu nepravilnosti sa kojima je upoznato.

S poštovanjem,

Podgorica, 18.12.2013.

Građanska alijansa
Boris Raonić, Predsjednik

Dostavljeno:
– Medijima
– Međunarodnoj zajednici
– NVO sektoru