Unesite ključnu riječ

Izvještaj je dio aktivnosti koji je predviđen Akcionim planom za poglavlje 23. pravosuđe i temeljna prava u dijelu jačanje nezavisnosti pravosuđa (tačka 1.1.5.6) i koji se sprovodi u kontinuitetu.

Građanska alijansa će ovaj izvještaj realizovati u saradnji sa Udruženjem sudija i Vrhovnim državnim tužilaštvom.