Unesite ključnu riječ

KARAKTERISTIKE POSTUPANJA U PREDMETIMA ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE, TERORIZMA I RATNIH ZLOČINA

Publikacija je urađena u okviru projekta “Podrška reformi pravosuđa u Crnoj Gori: Podrška borbi protiv organizovanog kriminala”, koji se relaziju uz Norveške ambasade u Beogradu.

Publikacija