Unesite ključnu riječ

​Sada je neophodna brza reakcija nadležnih da se nezakonito raspodijeljen novac građana zaštiti. Hitno treba prekinuti isplate, tražiti povraćaj novca i raspustiti Komisiju koja postupa na ovakav način. Takođe, neophodno je odmah pokrenuti i postupke utvrđivanja odgovornosti.

GA u kontinuitetu ukazuje na nezakonit rad ove Komisije. Podsjećamo da je svaka dosadašnja odluka poništena i svaki put se ponove stvari, tako da sada govorimo o kontinuitetu nezakonitog rada Komisije. Komisija nije, čak ni poslije dva zahtjeva, dostavila Sudu spise predmeta što je po Zakonu bila u obavezi da uradi. Tako je i sud najdirektnije upoznat sa nezakonitim radom Komisije, a što je konstatovano u presudi.

​Na kraju, inertno, sporo i neefikasno tužilaštvo konačno treba da reaguje, a principijelni članovi Komisije da podnesu ostavku. Ministar finansija, ukoliko vodi računa o finansijama treba da pokrene pitanje odgovornosti za čitav ovaj galimatijas. Ukoliko se ovo ne desi. onda je potpuno jasno da nekome anarhija odgovara i da je spreman na sve, pa i nepoštovanje zakona i institucija, a sve u cilju ostvarivanja privatnih interesa nasuprot interesa građana Crne Gore.

S poštovanjem,

Podgorica, 9. februar 2014. godine
Ajša Hadžibegović
Programska direktorica GA