Enter your keyword

Naša izvršna direktorica Edina Hasanaga Čobaj izabrana je za člana Savjeta za transparentnost Ministarstva unutrašnjih poslova. Na sastanku održanom sa ministrom Sergej Sekulovic, dogovoreno je da će Savjet biti posvećen jačanju saradnje između civilnog sektora i Ministarstva unutrašnjih poslova, te na intenzivnijoj razmjeni informacija i međusobnoj otvorenosti.