Unesite ključnu riječ

Predstavnici Građanske alijanse sastali su se danas sa ministrom unutrašnjih poslova, gdinom Sergejom Sekulovićem, na kojem su razgovarali o kontroli i postupanju policijskih službenika u kontekstu poštovanja ljudskih prava, rada Etičkog odobra i Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Na sastanku je takođe bilo diskusije i o drugim značajnim temama, kao što su sistem azila i migracija, statusa raseljenih i interno raseljenih lica i apatridiji.Građanska alijansa je predstavila svoje aktivnosti i oblasti rada koje su naročito usko vezane za rad Ministarstva unutrašnjih poslova, i zajednički smo dogovorili koji su to izazovi na kojima treba raditi i iskazali našu spremnost za bilo koji vid konsultacija.

Ministar je izrazio volju za potpisivanjem Memoranduma o saradnji, kojim bi nastavili saradnju u budućnosti.