Enter your keyword

NF “Građanska alijansa” u saradnji sa NVO “Mladi Romi” objavljuje konkurs za najbolju istraživačku priču u oblasti zapošljavanja Roma i Egipćana.

Poziv je namijenjen svim novinarima i novinarkama koji rade u Crnoj Gori.

Zainteresovani novinari i novinarke objavljene novinarske priloge mogu dostaviti Građanskoj alijansi na email adresu office@gamn.org, sa naznakon “Za konkurs”.

Rok za podnošenje priloga je od 13.12.2019. do 29.02.2020. godine do 15h.

U razmatranje će biti uzete teme koje se odnose na zapošljavanja Roma i Egipćana poput: poštovanja radnih prava u komunalnim preduzećima, poštovanje prava sakupljača sekundarnih sirovina, zapošljavanje romskih medijatora u obrazovanju, zdravstvu i slično.

Nagrada za prvo mjesto iznosi 800 eura, a nagrada za drugo mjesto iznosi 500 eura.

Obrazac možete preuzeti OVDJE.