Enter your keyword

U sklopu projekta “Upoznavanjem do tolerancije i društvene inkluzije“, a uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje  manjinskih prava objavljujemo 11 novinarskih priča koje su pristigle i ovim putem želimo da se zahvalimo svim zainteresovanim novinarima koji su svojim objavljenim pričama doprinijeli promociji romske kulture, ali i njihovoj integraciji i smanjenju stigmatizacije.

Priče su kvalitetne i raznovrsne u pogledu pokrivenosti tema. Ono čime su se novinari dominantno bavili u ovim pričama su kultura, jezik i tradicija Roma i Egipćana, njihova socio-ekonomska situacija, te primjeri uspješnih pojedinaca i pozitivnih praksi.

U nastavku se nalaze linkovi svih objavljenih priča.

“Problem romskog naselja Rakonje se decenijama ne rješava uprkos obećanjima bjelopoljske vlasti” – Alisa Hajdarpašić, novinarka TV Vijesti https://www.vijesti.me/amp/643971/u-crnoj-gori-27-romskih-naselja-problem-rakonja-se-decenijama-ne-rjesava-uprkos-obecanjima-lokalne-vlasti

  1. “U nastavnim planovima ništa o romskom narodu: Nije važno imati, nego biti” – Andrea Jelić novinarka CIN-CG https://www.cin-cg.me/cin-cg-u-nastavnim-planovima-nista-o-romskom-narodu-nije-vazno-imati-nego-biti/
  2. “Broj romske djece u nikšićkim vrtićima konstantno raste: kroz igru sa vršnjacima do bolje socijalizacije” – Branko Čupić novinar RTV NK https://www.rtnk.me/me/dru%C5%A1tvo/77272/broj-romske-djece-u-nik%C5%A0i%C4%86kim-vrti%C4%86ima-konstantno-raste:-kroz-igru-sa-vr%C5%A0njacima-do-bolje-socijalizacije/
  3. “Miljaim i Mirjana-Ljubav bez predrasuda” – Dragana Papović novinarka RTV NK https://www.rtnk.me/me/dru%C5%A1tvo/76361/(foto/-video)-posjetili-smo-porodicu-delija:-miljaim-i-mirjana–ljubav-bez-predrasuda/
  4. “Beriša: Brigom o djeci svoj život smo učinili potpunim” – Milena Bubanja Obradović novinarka Radia Berane http://radioberane.me/berisa-brigom-o-djeci-svoj-zivot-smo-ucinili-potpunim/
  5. “Dvostruka diskriminacija problem u Crnoj Gori i regionu: LGBT Romi – nevidljivi u zajednici” – Miloš Rudović novinar CIN-CG https://www.cin-cg.me/cin-cg-dvostruka-diskriminacija-problem-u-crnoj-gori-i-u-regionu-lgbt-romi-nevidljivi-u-zajednici/
  6. “Đulijano: Život u muzici i život od muzike” – Radomir Petrić novinar portala Feral iz Bara https://feral.bar/post/19641
  7. “Đeljana ibraimi-ponos osnovne škole u dobroti: znanjem i upornošću se može dalje i više” – Vjera Banićević novinarka Radio Kotor https://radiokotor.info/clanak/drustvo/%C4%90eljana-ibraimi-ponos-osnovne-%C5%A0kole-u-dobroti:-znanjem-i-uporno%C5%A0%C4%86u-se-mo%C5%BDe-dalje-i-vi%C5%A0e–/2
  8. “Nismo smjeli da prikažemo našu kulturu, zato će potpuno da izumire ako država nešto ne uradi” – Selma Drini  i Jasmina Beriša novinarke Romanet https://romanet.me/vijesti/nismo-smjeli-da-prikazemo-nasu-kulturu-zato-ce-potpuno-da-izumire-ako-drzava-nesto-ne-uradi/
  9. “Gorda žena širi životnu energiju” – Svetlana Mandić novinarka DN „Vijesti“ i portal „Vijesti“ https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/646205/zoja-tarlamisaj-pedagoskinja-romsko-egipcanska-aktivistkinja-supruga-majka-gorda-zena-siri-zivotnu-energiju
  10. “Ugovoreni brakovi gase djetinjstvo” – Svetlana Mandić novinarka DN „Vijesti“ i portal „Vijesti“ https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/646457/ugovoreni-brakovi-gase-djetinjstvo