Enter your keyword

Zadovoljstvo nam je da objavimo rezultate Konkursa za dodjelu nagrada za najbolju novinarsku istraživačku priču na temu promocije tradicije, kulture i jezika Roma i Egipćana. Kunkurs je objavljen 07. marta 2023. godine na koji se i ovog puta prijavio veliki broj novinara sa raznovrsnim pričama.

Na Konkurs je pristiglo mnoštvo prijava – njih 10 sa ukupno 11 priča i ovim putem želimo da se zahvalimo svim zainteresovanim novinarima koji su svojim objavljenim pričama doprinijeli promociji romske kulture, ali i njihovoj integraciji i smanjenju stigmatizacije.

Komisija za evaluaciju nije imala lak zadatak što zbog broja pristiglih priča, što zbog njihovog kvaliteta i raznovrsnosti u pogledu pokrivenosti tema. Ono čime su se novinari dominantno bavili u podnešenim pričama su kultura, jezik i tradicija Roma i Egipćana, njihova socio-ekonomska situacija, te primjeri uspješnih pojedinaca i pozitivnih praksi. Od podnešenih priča, Komisija za evaluaciju je izabrala one najbolje.

Dobitnici nagrada za najbolju istraživačku priču na temu promocije tradicije, kulture i jezika Roma i Egipćana su sljedeći:

  • I nagradu u iznosu od 500,00 eura osvojila je kandidatkinja Andrea Jelić za emisiju/priču „U nastavnim planovima ništa o romskom narodu: Nije važno imati nego biti” objavljenu na portalu CIN-CG 03. marta 2023. godine sa osvojenih 45 bodova.

link: https://www.cin-cg.me/cin-cg-u-nastavnim-planovima-nista-o-romskom-narodu-nije-vazno-imati-nego-biti/

  • II nagradu u iznosu od 300,00 eura osvojila je kandidatkinja Sanja Čavor za emisiju/priču „Đeljana Ibraimi-ponos osnovne škole u Dobroti- znanjem i upornošću se može dalje i više“ objavljenu na portalu radio Kotora 03.03.2023. godine sa osvojenih 29 bodova.

link: https://radiokotor.info/clanak/drustvo/%C4%90eljana-ibraimi-ponos-osnovne-%C5%A0kole-u-dobroti:-znanjem-i-uporno%C5%A0%C4%86u-se-mo%C5%BDe-dalje-i-vi%C5%A0e–/2

  • III nagradu od 200,00 eura kandidatkinja Milena Bubanja Obradović za emisiju/priču „Beriša: Brigom o djeci svoj život smo učinili potpunim” objavljenu na portalu radia Berane sa osvojenih 28 bodova.

link: http://radioberane.me/berisa-brigom-o-djeci-svoj-zivot-smo-ucinili-potpunim/

Građanska alijansa organizovaće svečanu dodjelu nagrada, o čemu će novinari i javnost biti blagovremeno obaviješteni.

Čestitamo novinarima koji su dobili nagrade i zahvaljujemo se svim novinarima na zainteresovanosti.