Kontaktirajte nas!

+382 20 513 687

Search
Close this search box.

MEĐUNARODNI DAN DEMOKRATIJE

U svijetu se danas obilježava 15. septembar, Međunarodni dan demokratije koji je Generalna skupšina UN-a proglasila 2007. godine, kao Dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala, kako bi se podstakle zemlje članice da jačaju nacionalne programe posvećene promociji i konsolidaciji demokratije.

Ovim povodom, Građanska alijansa, smatrajući da je Crna Gora još uvijek u periodu “tranzicije”, u kojem građani nisu u mogućnosti da ostvare osnovna ljudska prava, te da je kriza, inače prisutna u svim sferama društva danas doživjela svoj vrhunac, poziva sve političke aktere da ozbiljno razmotre novonastale okolnosti i krenu ozbiljno u rješavanje nagomilanih problema.

Svjesni da sprovedene reforme nisu dale optimalne rezultate, te korupcije i kriminala koji se konstantno pominju u brojnim izvještajima međunarodnih organizacija, upozoravamo da je u posljednje vrijeme, aktiviranjem brojnih afera, došlo i do opšteg urušavanja ugleda državnih instucija te kompromitovanja ključnih političkih figura.

Iz svih ovih razloga, Građanska alijansa poziva odgovorne pojedince, predstavnike naroda, da, u punom konsenzusu uspostave konstruktivan dijalog i vrate dostojanstvo Parlamentu radeći na zakonima koji će omogućiti demokratizaciju izbornog ambijanta, te na taj način omoguće bar u početnoj fazi – primjenu demokratije i njenih osnovnih principa, i osiguraju povjerenje javnosti u politički proces i državne institucije.

S obzirom da demokratija u savremenoj političkoj nauci označava oblik vlasti u kojem sve odluke države direktno ili indirektno donosi većina njenih građana, ovom prilikom apelujemo na građane da se uključe u sve procese kao i da aktivnije prate vođenje politike na svim nivoima, od lokalnog do državnog, kako bi svojm angažmanom spriječili zloupotrebe i dali na znanje nosiocima političkih funkcija da posao moraju da obavljaju u ime i za korist naroda.

Međunarodni dan demokratije podsjeća nas da je demokratsko sazrijevanje proces, te da ukoliko ostanemo pasivni u odnosu na kršenja demokratskih principa, onda onima kojima smo dali mandat da se bave ključnim poslovima u državi, dajemo apsolutnu slobodu bez odgovornosti, što dalje cijelo društvo vodi ka potpunoj kriminalizaciji.

Građanska alijansa

Podijeli na društvenim mrežama 

Posljednje novosti

Kaludjerski laz
Na godišnjicu ratnog zločina Kaluđerski laz, Građanska alijansa formira Mrežu aktivista koji se bave ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori
Konkurs_vizual_novi
Oglas za prevodioca za ukrajinski - ruski jezik
IMG_6135
Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse
Dan Roma_vizual (2)
Položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori: vrijeme je za konkretna djela
Slika 2
Počinje forum Škole političkih studija: Crna Gora na putu ka EU: Ljudska prava od standarda do prakse

Pretraga