Enter your keyword

Članovi Radnog tijela imaju zadatke i ovlaščenja utvrđena Zakonom o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Pravilima o radu Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Metodologijom rada NPM-a.

Zaštitnik je izabrao ukupno jedanaest članova Radnog tijela.