Enter your keyword

U nedjelju 25. oktobra GA je prisustvovala sastancima u Skupštini, izvještavala građane i o posljedicama i dešavanjima nakon protesta. GA je u komunikaciji sa građanima sve vrijeme i dokumentuje slučajeve u kojima postoji sumnja na policijsku torturu.

Protest smo pratili jer smo bili svjesni da će biti pokušaja manipulacija i da su objektivne informacije neophodne u ovakvim trenucima. Pokrili smo sve ključne lokacije i na taj način došli do podataka koji demantuju neke od izjava nadležnih. Takav je primjer recimo izjava direktora policije na Odboru za bezbjednost.

Tokom protesta, monitori GA su pratili postupanje policijskih službenika i pozivali građane da prijave sve neregularnosti i zloupotrebe položaja, te apelovali na prijavljivanje i dostavljanje primjera policijske torture. Nakon odobravanja posjete Centru bezbjednosti, izvještavali  smo o broju privedenih lica i poslanika, a tim koji se nalazio u Kliničkom centru dostavljao je informacije o broju povrijeđenih građana i policajaca.

Nakon obraćanja medijima i molbe za objektivno izvještavanje, na red su došli i pozivi advokatima za ljudska prava, ali se  nijedan nije javio radi pružanja besplatne pravne pomoći. GA istraživači napominjali su i to da sva lica lišena slobode imaju pravo na advokata, medicinski pregled i poziv porodici samim činom lišavanja slobode, ali su takođe zaključili i to da su privedeni građani nedovoljno informisani o svojim pravima u ovakvim situacijama.

Procjena GA monitora  jeste da je protest bio miran u početku, iako se osjećala određena doza tenzija, a niko sa bine nije pozivao na smirivanje tenzija. Na terenu je došlo i do par nezgoda, kada je jedan od istraživača GA pogođen kamenicom, ali bez težih povreda. Policija je prema procjenama GA istraživača u određenim situacijama, nakon početnog zakonskog osnova za pokretanje akcije, prekoračila ovlašćenja. Bilo je veoma teško raditi zbog ispaljivanja velikog broja šok bombi i suzavaca.

Dan nakon protesta, tim GA prisustvovao je i pratio sastanak skupštinskog Odbora za bezbjednost u svrhe nezavisnog monitoringa, dok na skupštinskom kolegijumu prisustvo nije dozvoljeno od strane Predsjednika iako su ostali članovi bili u načelu za. GA tim je podnio prve dokumentovane slučajeve policijske torture sa audio i video zapisima Savjetu za građansku kontrolu rada policije. Tokom protesta GA snimatelj zabilježio je sljedeće: https://www.youtube.com/watch?v=CSLtabuc9SI&feature=youtu.be

GA tim sada radi na prikupljanju dokumentacije za slučajeve torture od strane policije, prekoračenja ovlašćenja i povrede ljudskih prava i posebno prava na okupljanje građana. Pozivamo sve građane da nam se jave naoffice@gamn.orgi dalje prate naš rad na Twitter-u @GACrnaGora i na engleskom  @C_AllianceMNE, odnosno na
Facebook-u 
https://www.facebook.com/Gra%C4%91anska-alijansa-274469272593718/i na engleskomhttps://www.facebook.com/Civic-Alliance-1569450313270768/.