Unesite ključnu riječ

Nakon Konferencije o Zapadnom Balkanu koja je prosle godine u avgustu održana u Berlinu kada su vlade regiona Zapadnog Balkana prvi put intenzivnije počele da govore o potrebi fomriranja jedne ovakve kancelarije, ova tema postaje i zvanično dio takozvanog Berlinskog procesa. Tokom prethodne godine, Inicijativa mladih za ljudska prava (članica GA) se intenzivno bavila zagovaranjem ove ideje i posebno neophodnosti uspostavljanja ovakve kancelarije koju bi prije svega formirale i uspostavile vlade a gdje bi civilni sektor imao značajnu ulogu. U avgustu ove godine na Konferenciji koja je održana u Beču vlade regiona su zvanično i potpisale Deklaraciju o neophodnosti uspostavljanja ovakve kancelarije te obavezale da će raditi u tom pravcu te imati konkretne rezultate do narednog sastanka u Parizu.

Vlade država u regionu trenutno aktivno rade na ovom planu a u proceduri je i formiranje Regionalne radne grupe koja će raditi na Studiji i predložiti konkretan model kada je u pitanu ovo regionalno tijelo.

Nj.E. Brumo je na održanom sastanku istakla kako je ovo pored infrastrukturnih projekata jedna od tema koja će vrlo biti zastupljena na Konferenciji u Parizu. G. Koljenović je predstavio dosadašnje aktivnosti Inicijative na ovom planu kao i trenutnu situaciju te izazove sa kojima se susrijecemo u ovom procesu. Posebno je istaknut značaj Francusko-njemačke kancelarije za mlade koja je uključena u proces te osim podrške daje i konkretnu pomoć u prenošenju znanja i iskustva. Prepoznajući značaj ovog procesa, na sastanku je usaglašena potreba intenzivnije komunikacije i razmjene informacija na ovu temu kako bi na što bolji način odgovorili na izazove do naredne Konferencije o Zapadnom Balkanu koja će biti održana u Parizu u avgustu 2016. godine.