Enter your keyword

Da je bezbjednost u višim sudovima idealno za sve gradjane svjedoci podatak da u zanemarljivih 1 odsto slučajeva građani po ulasku – nijesu prolazili kontrolu. Ipak, sa pretresanjem zena gotovo ista slika u 17 odsto slucajeva- jer umjesto policajki, kako je predvidjeno zakonom – pretresaju ih muskarci.

U Bijelom Polju, za pocetak, prilaz pravdi znatno je otezan osobama sa invaliditetom, koji nemaju rampu za pristup sudu.

Na praksu koju su, nakon nasih stalnih opominjanja, iskorijenili osnovni sudovi , naisli smo i u visim. Ali, u samo 6 odsto slucajeva stranke ne ulaze istovremeno u sudnicu.

Stavka koja znatno usporava rad i efikasnost sudova, te prazni drzavnu kasu, svakako je i odgadjanje pretresa, sto su nasi monitori zabiljezili u 22 odsto slucajeva.

Najčešće su izostajali advokati, koji bas kao i ostale stranke koje su izbjegle susret sa pravdom , u gotovo 40 odsto slucajeva nijesu opravdali odsustvo.

Sudija je dva put ovakvo krsenje zakona kaznio. A za one koji su se uredno odazvali pozivu, u 13 odsto slucajeva nije bilo mjesta za sjedenje.

Za razliku od osnovnih , visi sudovi, sudeci po zabiljeskama monitora, imaju odlicnu saradnju sa organima reda. Policija je bez izuzetka sprovela svaki nalog suda. Zadovoljni su bili i optuzeni, bar u onom dijelu koji se odnosi na dodijeljenog branioca po sluzbenoj duznosti. Ni jedan od njih nije trazio opoziv svog opunomocenika.

Monitoring viših sudova – prezentacija