Enter your keyword

Projekat će ispitati razloge povećanog broja ukidanih sudskih presuda na različitim nivoima. Istraživanje u osnovnim, višim sudovima kao i u Apelacionom sudu će trajati 12 mjeseci. GA je u partnerstvu sa CEDEM-om aplicirala za program „Criminal Justice Civil Society Program“ koji je osnovan od strane State Department-a.

Svečanost povodom ovog događaja je upriličena u hotelu Podgorica a domaćini su bili američka ambasadorka Sue K. Brown i pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević. Rezultati će biti prezentovani stručnoj javnosti kroz okrugle stolove a javnom mnjenju kroz emisiju Robin Hud.