Enter your keyword

Milan Radović, koordinator programa ljudskih prava i pravde, učestvuje u Prištini na godišnjem Regionalnom skupu na temu “Mreže civilnog društva i reforma krivičnog pravosuđa”.

Na skupu će biti riječi o poštovanju ljudskih prava lica koja su lišena slobode i izazovima u monitoringu zatvorenih institucija. Na skupu će učestvovati i predstavnici organizacija za ljudska prava iz Albanije, Kosova, Makedonije i Srbije. Skup organizuju Civil Rights Defenders i Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture.