Enter your keyword

Projekat je podržan od strane Ambasade SR Njemačke u Crnoj Gori, posredstvom Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu i ima za cilj da pruži podršku crnogorskom sistemu regulisanja azila i migracija, kroz jačanje kapaciteta aktera sistema da razviju i primjenjuju kvalitetne politike upravljanja azilom i migracijama, kao i kroz podršku zaštiti prava tražilaca azila, azilanata i migranata.