Unesite ključnu riječ

Konslutativno saslušanje/rasprava organizuje se kao inicijativa Škole demokratskog rukovođenja u saradnji sa Skupštinom Crne Gore – Odborom za ekonomiju finansije i budzet u okviru projekta Javni dijalog o energetskoj efikasnosti i održivom korišćenju energije u Jugoistočnoj Evropi, a uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu saranju (GIZ) i njenog Otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost.

Saslušanju će prisustvovati i partneri/saradnici na projektu, predstavnici Ministarstva ekonomije, Privredne komore, Zajednice opština Crne Gore, Unije poslodavaca i nevladinih organizacija Expeditio, Crnogorski centar za energetsku efikasnost, Green Home i Centar za istraživanje i razvoj politika.

Javni dijalog o energetskoj efikasnosti je projekat koji Škola demokratskog rukovođenja sprovodi u saradnji sa šest škola političkih studija iz regiona a u prethodnoj godini u Crnoj Gori inicirala je i vodila dijalog na ovu temu organizujući niz događaja/ aktivnosti u saradnji sa ciljnim grupama i partnerima prepoznatim kroz projekat, prije svega Ministarstvom ekonomije, Privrednom i Inženjerskom komorom Crne Gore, Zajednicom opština i partnerima iz civilnog sektora.

S poštovanjem,
U Podgorici 23.03.2014.

Edin Koljenović
Koordinator Škole demokratskog rukovođenja