Enter your keyword

Za koaliciju je neprihvatljivo da svaki drugi stanovnik Crne Gore ne želi da za susjeda ima nekog od pripadnika ove zajednice. Stoga je neophodno da država osigura mehanizme i sredstva za djelotvornu primjenu i praćenje učinaka politika koje imaju za cilj da otklone diskriminaciju prema pripadnicima ove nacionalne zajednice.

Podjećamo i da je Komitet za eliminaciju rasne diskriminacije izrazio zabrinutost i zbog teške socio-ekonomske situacije pripadnika ove zajednice i njihove izloženosti diskriminaciji. Želimo da i ukažemo na rizik od apatridije među populacijom interno raseljenih Roma i Egipćana sa Kosova, kao i na otvorenu i skrivenu diskriminaciju u pristupu tržištu rada. Takođe, pozivamo državu da poveća napore na planu suzbijanja dječjeg rada, maloljetničkih i prinudnih brakova, odnosno sprječavanja da ova lica postanu žrtve trgovine ljudima i ekonomske i seksualne eksploatacije.

Koalicija podsjeća da i mali koraci mijenjaju svijet i čini ga boljim mjestom za sve, gdje se različitost slavi i ne predstavlja razlog diskriminacije.

S poštovanjem,
Podgorica, 21. mart 2014. godine

Građanska alijansa
Centar za romske inicijative
Udruženje Egipćana
RUŽA
Forum MNE