Unesite ključnu riječ

Tema seminara je “ Ljudska prava u Crnoj Gori – između standarda i prakse” a uvodno izlaganje imaće NJ. E. Nils Ragnar Kamsvag, Ambasador Kraljevine Norveške koji će govoriti o značaju Ustava u izgradnji zdravog društva, osvrćući se na primjer Norveške koja je prvi najviši pravni akt države donijela prije 200 godina. Istog dana, o decenijskoj praksi Institucije Ombudsmana u crnogorskom društvu predavaće Ombudsman, gdin Šućko Baković.

Drugog dana seminara o legislativi u oblasti ljudskih prava koja je zasnovana na Kopenhaškim kriterijumima i situaciji u Crnoj Gori govoriće Aleksandar Zeković, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije, dok će gdin Siniša Bjeković iz Centra za ljudska prava govoriti o institucionalnoj zaštiti ljudskih prava u Crnoj Gori,. Na temu monitoringa kršenja ljudskih prava i o najvećim problemima u toj oblasti predavaće gdin Milan Radović iz GA, dok će na temu radničkih i sindikalnih prava u Crnoj Gori govoriti gdin Srđa Keković, Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata. Predavanja o statusu izbjeglica i raseljenih lica nakon Balkanske krize i u susret članstvu u EU održaće gdin Aleksandar Čađenović iz UNHCR, a o manjinskim pravima u Crnoj Gori prof. dr Ivana Jelić.

Poslednjeg dana ovog modula, gdin Aleksa Ivanović, član Savjeta Agencije za zaštitu tajnosti podataka, govoriće o osjetljivoj liniji između prava na slobodu informisanja i prava na privatnost dok će o diskriminaciji i o tome da li promjena zakonodavstva utiče na promjenu društvene prakse predavati Snežana Jonica, poslanica crnogorskog Parlamenta. Poslednje predavanje u okviru ovog modula a na temu ljudskih prava u Crnoj Gori iz ugla međunarodne zajednice održaće gdin Kyle Fielding iz Ambasade SAD-a.

Polaznici XII generacije ŠDR-a su 23 mladih predstavnika crnogorskih političkih pratija, medija i NVO-a.